Posts

Showing posts from November, 2016

KETIKA JODOH TAK KUNJUNG BERLABUH

Image
<

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
DuhaiInsanyangkurindu...kutitipkanrinduinipadaNYAJikakauadalahjodohku,semogaAllahmenyatukankitadalamikatansuci.DuhaiEngkauyangpernahkecewaolehku,maafkan&ikhlaskanketerbatasankuAgarkitasama-samabisamelangkahdalamkebahagiaanwalautidakdalamkebersamaan
Sobat,kitapernahjatuhcinta?ataumerasakagumluarbiasapadaseseorang?ataumemilikiasayangsempatterlabuhkan?kitajugapastipernahmembuatoranglainterlukakan?saatkitatidakmampumemilikirasayangsamadenganapayangdirasakanseseorangpadadirikita?
Ah..biarlahitujadirahasiadalamhatikita.
Namunkini,marikitabicara.Untukyangpernahmerasakancinta.